Miljardeilla toiveita

kättely 3.jpg

Miljoonat ja taas miljoonat aivot ympäri maailmaa miettivät, miten jonkin tuotteen tai palvelun voisi toteuttaa paremmin tai tehokkaammin. Uudistuminen ja tuotekehitys ovat tärkein menestymisen edellytys niin globaaleilla kuin kotimarkkinoillakin. Siksi niihin ladataan miljardeja rahaa ja miljardeilla toiveita. Miten tämä valtava voimavara saataisiin palvelemaan entistä tehokkaammin julkista sektoria? Väitän, että nämä toiveet voidaan saavuttaa jo olemassa olevilla hankintatyökaluilla.

Kerrotaan pienhankinnoista

”Kyllä minä niin toivoisin, että pientenkin hankintojen löytäminen markkinoilta olisi helpompaa.” Näin tuskailee moni pk-yrittäjä. Näitä hankintoja tehdään joka päivä Suomessakin yli kuudella miljoonalla eurolla (vuosittain ainakin 2,5 miljardilla eurolla).

Pk-yritykset eivät karta kilpailua vaan pikemminkin toivovat sitä, siksi yritykset toivovat hankintayksikköjen ilmoittavan myös kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat entistä avoimemmin ja systemaattisemmin. Näin nämäkin hankinnat tulisivat yhä useampien yritysten tietoisuuteen ja hankkija saisi tietoa uusimmista innovaatioista. Näppärä, kevyt kilpailuttaminen ja pienhankintojen ilmoittaminen avaisivat myös ovia uusille toimijoille ja tuotteille päästä markkinoille.

Käytetään tietopyyntöjä tarjouspyyntöjen laatimisen apuna

”Kyllä minä niin toivoisin, että yritykseni tuotteiden ylläpitokustannuksia säästäviä innovaatioita käytettäisiin hyödyksi.” Hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa on aina mahdollista huomioida myös alalla toimivien yritysten tietotaitoa, viimeisintä tuotekehitystä ja substanssiosaamista.

Yritykset ovat mielellään mukana jakamassa osaamistaan ja ajantasaista materiaali-, ratkaisu- ja markkinatietoa. Tietopyynnöt ovat osa nykyaikaista, edistyksellistä hankinnan valmisteluvaihetta ja avoin keskustelu suotavaa ja sallittua siihen asti, kun tarjouspyyntö on julkaistu.

Lisätään vuoropuhelua

”Kyllä minä niin toivoisin, että hankintatoimet kävisivät säännöllistä vuoropuhelua yritysten kanssa.” Ylipäätään kaikki vuoropuhelu, jota yritysten ja hankintayksiköiden välillä käydään, edistää pitkässä juoksussa sekä yritysten että hankintayksiköiden toimintaedellytyksiä.

Jyväskylässä on saavutettu erinomaisia tuloksia Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yrittäjäyhdistysten yhteistyössä hankinta-asioissa. Jo neljän vuoden ajan on kaupungissa järjestetty hankintailta kaksi kertaa vuodessa. Iltojen tarkoituksena on kertoa kaupungin tulevista hankinnoista yrityksille ja antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua näihin liittyen. Hankintaillat auttavat lisäämään molemminpuolista ymmärtämystä ja ovat luonnollisesti avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille yrityksen paikkakunnasta riippumatta.

Lisäksi Jyväskylässä kokoontuu kahden kuukauden välein hankintafoorumi, jossa käsitellään kehitettäviä hankintateemoja ja yhteistyötä. Hankintafoorumissa on edustettuna kaupungin hankintakeskus, hankintajohtaja, kaupungin johto, yrittäjäjärjestö sekä hankinta-asiamies. Hankintaillat, hankintafoorumi sekä hankinta-asiamiestoiminnan käynnistyminen ovat huomattavasti parantaneet ilmapiiriä ja lisänneet keskustelua hankinta-asioista. Harras toiveeni on, että laajasti tiedostettaisiin pitkäjänteisen yhteistyön olevan mahdollista, sallittua ja suotavaa.


Mitkä kaksi muuta toivetta Perttu esittää hankintayksiköille ja millaiseen lopputulemaan hän pääsee pohdinnoissaan? Voit lukea jutun kokonaisuudessaan tästä

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran 30.1.2015, hankinnat.fi -suivustolla.

Kirjoittaja

Perttu pieni.jpg
Perttu Hietanen
Yrittäjä, toimitusjohtaja
Vitreo Oy

Aiheeseen liittyvää